Nem lehet feltétel nélkül emelni az új autó vételárát szerződéskötés után – pert nyert az Ügyészség

Nem lehet feltétel nélkül emelni az új autó vételárát szerződéskötés után – pert nyert az Ügyészség

Eddig sok új autó vásárlónak olyan szerződéseket kellett aláírnia, amelyek teljes mértékben kiszolgáltatottá tették őket. Elméletileg most ez a helyzet változni fog. Ügyfeleink és a szélesebb közönség figyelmébe ajánljuk a legfrissebb fejleményeket az új autó vásárlás terén. A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekű pert indított egy olyan gépjárműkereskedő ellen, aki több autómárka forgalmazásával foglalkozik, és az áremelésekkel kapcsolatos szerződési rendelkezések miatt került a figyelem középpontjába.

Az alábbiakban fogalmazta meg a Főügyészség sajtóközleményükben az üggyel kapcsolatos álláspontját:

„Gépjármű vásárlása során az ár a vásárlói döntés egyik legmeghatározóbb eleme, hiszen jelentős összegről van általában szó. Az új gépjármű árát a piaci körülmények jelentősen befolyásolják, így különösen változó gazdasági környezetben nem lehetséges mindig előre teljesen pontosan rögzíteni. Ez kockázatot jelent mind a vásárló mind az értékesítő oldalán. Ez az autókereskedelmi piac természetéből fakad. Nem engedhető meg azonban az, hogy ezt a kockázatot egyedül a vásárló viselje.

Egyes gépjármű adásvételi szerződések kapcsán tapasztalható a szerződés olyan tartalmú megfogalmazása, amely a gépjármű árának emelkedése miatti hátrányt teljes mértékben a fogyasztóra kívánja hárítani. Ezt azzal lehet kiküszöbölni, hogy ha a szerződés a gépjármű áremelkedésének lehetséges okait és mértékét előre és világosan rögzíti. Ezáltal még a szerződés megkötése előtt a fogyasztó fel tudja mérni, hogy milyen mértékű áremelkedést kalkulál be az adásvételbe, valamint az emelés szerződésszerűségét is ellenőrizni tudja utólag.

Az ügyészség a fentiek ellenőrzése érdekében - a fogyasztók védelmében - vizsgálatot folytatott új gépjármű adásvételi szerződések kapcsán, majd pert indított a bíróságon. A per eredményeként a Fővárosi Ítélőtábla – ahol az ügyészi álláspontot már a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség képviselte – jogerős ítéletével megállapította, hogy a vételár szerződéskötést követő egyoldalú felemelését lehetővé tevő kikötések tisztességtelennek, mivel azok az árváltozást nemcsak egyértelműen beazonosítható körülmények esetére, hanem egyéb, a gépjármű bekerülési költségét érintő köztehernövekedés esetére is megengedik.

Ez utóbbi pedig olyan széles áremelési lehetőséget biztosít az autókereskedő részére, amelyet a fogyasztó előzetesen felmérni nem tud, az számára nem átlátható, előre nem tudhatja, hogy milyen feltételek esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására. Emellett a bíróság azért is tisztességtelennek tekintette a szerződési kikötéseket, mert a fogyasztó nem mondhatta fel a szerződést áremelés esetén.

Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy az ügyész keresetének helyt adó döntés esetén, a bíróság a jogerős ítéletében megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya – az érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül – a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet.”

Az ügyészség új autókat értékesítő kereskedőkkel szemben eddig több pert is indított, melyek még folyamatban vannak.

A perindításokról szóló korábbi sajtóközlemény az alábbi linken érhető el:

https://ugyeszseg.hu/autokereskedokkel-szemben-inditott-pereket-az-ugyeszseg-a-pest-varmegyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

További tartalmak Cikkek

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.