Lehetőség vagy fenyegetés?

 A mesterséges intelligencia fejlődésének lehetséges hatásai az ügyvédi munkára.
Lehetőség vagy fenyegetés?
Erről kérdeztük a piacon elérhető két népszerű mesterséges intelligencia-klienst, a ChatGPT-t, valamint a Bing AI-t.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatosan talán ügyféli és ügyvédi szempontból is a legérdekesebb kérdéskör, hogy a jövőben szükség lesz-e egyáltalán „hús-vér” ügyvédek igénybevételére. Képzeljük el, amint néhány év múlva a fennálló jogvitánkkal kapcsolatos dokumentumainkat csak feltöltjük a mesterséges intelligencia rendszerébe az interneten, előadjuk, hogy mi az adott ügy lényege és mi az azzal kapcsolatos álláspontunk.

A mesterséges intelligencia feltesz néhány kérdést, hogy a problémát fókuszálni és koncentrálni tudja, majd összegyűjti az interneten fellelhető vonatkozó jogirodalmat, jogszabályhelyeket, hasonló ügyben született bírósági döntéseket, végül pedig másodpercek alatt kreál egy tökéletes bírósági beadványt. Ha jobban belegondolunk, valójában ez nemcsak az ügyvédek, hanem a bíróság oldalán is működhet: a felek bizonyítékait, előadásait a mesterséges intelligencia összeveti, és hoz egy tisztán jogi döntést.

Innen már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy az utcán sorakozó italautomaták mellett megjelenjenek jogvitafülkék, amikbe a vitában álló felek betáplálják a problémáikat, érveiket, véleményüket, azok alátámasztására szolgáló bizonyítékaikat, amelyek aztán másodpercek alatt megállapítják, ki az „automataper” nyertese. Hogy ez utópia/disztópia vagy már egy nagyon is reális jövőkép, vita tárgyát képezheti, azonban az kijelenthető, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása a különböző tudományágakban immár nem vágyálom, hanem valós lehetőség és tényező.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a mesterséges intelligencia-rendszerek dinamikus fejlődését, azonban az nem egyértelmű, hogy a végleges szerepét az egyes folyamatokban az emberi munka támogató moduljaként látja el, vagy akár képes lehet eredményt, megoldást produkálni a humánerőforrás kihagyásával is. De mit gondol erről a témáról maga a mesterséges intelligencia?

Helyettesíteni fogja az ügyvédek munkáját a mesterséges intelligencia?

A ChatGPT válasza:

Az ügyvédek munkájának helyettesítése teljes mértékben nem valószínű, hogy lehetséges lesz a jövőben sem. Az ügyvédek munkája rendkívül összetett, és több olyan területet tartalmaz, amelyek nagyobb emberi beavatkozást igényelnek, mint amit egy mesterséges intelligencia rendszer képes lenne biztosítani. Azonban a Chat GPT és más mesterséges intelligencia rendszerek lehetnek segítség az ügyvédek számára, például az adatok elemzésében és az ügyfélkommunikációban. Az automatizált jogi asszisztensek, chatbotok és más jogi AI-rendszerek alkalmazása már néhány területen segített az ügyvédek munkájában, például a dokumentumok készítésében és az ügyfélinterakciók kezelésében.

Az ügyvédek nagyon fontos szerepet játszanak a jogi rendszer működésében, mivel képesek a jogi ismereteket az ügyfelek egyedi igényeihez igazítani, tanácsokat adni és képviselni az ügyfeleket a bírósági eljárások során. A ChatGPT egy nagy nyelvi modell, amely képes széles körű információk és tudás feldolgozására és elemzésére. Az alkalmazása különböző területeken, beleértve a jogot, segíthet az embereknek az információk megszerzésében és a jogi kérdések megértésében, de nem helyettesítheti az ügyvédek szerepét.

Az ügyvédi szolgáltatásokhoz olyan személyes tapasztalatok tartoznak, amelyeket egy AI modell nem tud helyettesíteni, beleértve az ügyfél személyes igényeinek megértését és az egyedi helyzetekre adott válaszokat. Az ügyvédek sokkal többet tudnak, mint pusztán jogi információkat megosztani: tanácsokat adnak, érveket alkotnak, segítenek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást az ügyfeleknek. Összefoglalva, a ChatGPT lehet hasznos eszköz az információk feldolgozásában és a jogi kérdések megértésében, de nem helyettesítheti az ügyvédek szerepét a jogi rendszerben. Az ügyvédek továbbra is fontos szerepet játszanak a jogi szolgáltatások nyújtásában.(Utóbbi választ pár napos eltéréssel adta – a szerk.)

A Bing AI válasza:

Az AI kétségtelenül megváltoztatja a jogi szakmát, de nem helyettesíti az emberi ügyvédeket. Ehelyett az AI egy olyan eszköz, amely segítheti az ügyvédeket munkájuk jobb és hatékonyabb elvégzésében1. Az AI-t már használják szerződések felülvizsgálatára, releváns dokumentumok megtalálására a felfedezési folyamatban és jogi kutatások elvégzésére. Azonban az AI nem tudja teljes mértékben „helyettesíteni” a bíró vagy ügyvéd pozícióját jelenleg.

A válaszok alapján elmondható, hogy a kliensek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az emberi szubjektumnak, mind az ügyféli, mind pedig az ügyvédi (és egyébként a bírói) oldalon is. Bármennyire is gondolhatnák azt sokan első blikkre, hogy a mesterséges intelligencia igénybevételével és az emberi tényező mellőzésével a jogalkalmazásban csökkennek a hibázási lehetőségek, a mesterséges intelligencia maga mutat rá arra, hogy az emberi mérlegelésnek, általános szakmai és egyéb tapasztalatoknak mekkora szerepe van a jogalkalmazás egészét, így az ügyvédi munkát is tekintve.

A ChatGPT önkritikát gyakorolva be is ismeri, hogy az emberi érzelmeket, abból eredő személyes igényeket megérteni nem képes. Ebből a szempontól a humánum pótolhatatlan, hiszen a mindennapi életben is gyakran tapasztalhatjuk, hogy az egyszerű viták kezelése is könnyebb a másik fél érveinek és gondolatainak érzelmi, személyes oldalról történő megközelítésével. Ez az aspektus pedig a mesterséges intelligenciából egyelőre hiányzik.

Az bizonyos lehet, – akárcsak néhány évtizede az internet esetében is – hogy a mesterséges intelligencia igénybevétele új dimenziókat nyithat meg az ügyvédi munkavégzés területén, ami elősegítheti a munka optimalizálását, így az ügyfelek teljesebb körű kiszolgálását. Bár abban mind a két kliens egyetért, hogy a szerepük az ügyvédek tevékenysége mellett képzelhető el, kiemelendő a Bing AI válaszának azon része, miszerint „teljes mértékben” „jelenleg” nem tudja helyettesíteni a bírói vagy ügyvédi munkát a mesterséges intelligencia, azaz ez idővel akár még változhat is.

Ha jelenleg helyettesíteni nem is tudja, de hogyan tudja segíteni az ügyvédek munkáját a mesterséges intelligencia?

A ChatGPT válasza:

Az ügyvédek számára a ChatGPT számos módon segíthet a munkájuk során, például:

Jogszabályok és előírások megértése: Az ügyvédek gyakran állandóan követik az új jogszabályokat és előírásokat, amelyek módosítják az ügyvédi munkájukat. A ChatGPT által képesek az ügyvédek azonnal hozzáférni az új jogszabályokhoz és rendeletekhez, valamint azok értelmezéséhez és alkalmazásához szükséges információkhoz.

Jogesetek keresése: Az ügyvédeknek gyakran szükségük van olyan jogesetek keresésére, amelyek az adott esetükre vonatkoznak. A ChatGPT segítségével az ügyvédek számos jogesetet találhatnak, amelyek relevánsak lehetnek az adott esetre vonatkozóan.

Jogilag következetes dokumentumok készítése: Az ügyvédeknek gyakran szükségük van jogilag következetes dokumentumok előállítására, amelyeket a jogszabályok és előírások szerint kell elkészíteni. A ChatGPT képes segíteni az ügyvédeknek a dokumentumok készítésében, amelyek megfelelnek az adott jogi követelményeknek.

Ügyfélkommunikáció: Az ügyvédeknek gyakran szükségük van arra, hogy megértsék az ügyfelek problémáit, és hatékonyan kommunikáljanak velük. A ChatGPT lehetővé teszi az ügyvédek számára, hogy hatékonyabban kommunikáljanak az ügyfelekkel, és segítsenek megérteni az ügyfelek problémáit és igényeit.

Jogilag érvényes állítások előállítása: Az ügyvédeknek gyakran szükségük van jogilag érvényes állítások előállítására, amelyeket az adott ügyre vonatkozóan kell felhasználni. A ChatGPT képes segíteni az ügyvédeknek a jogilag érvényes állítások előállításában, amelyek hatékonyan segíthetnek megoldani az adott jogi ügyet.

Összességében a ChatGPT a jogi szakembereknek számos lehetőséget kínál arra, hogy hatékonyabban és eredményesebben dolgozzanak, és segítsenek az ügyfeleknek a jogi problémáik megoldásában.

A Bing AI válasza:

A Bing AI segíthet az ügyvédeknek a jogi kutatások elvégzésében és a releváns információk megtalálásában. Az ügyvédek használhatják a Bing AI-t a jogi esetekkel kapcsolatos információk gyors és hatékony keresésére, valamint a jogi dokumentumokban szereplő kulcsszavak és kifejezések megtalálására. Ez segítheti az ügyvédeket abban, hogy időt takarítsanak meg és hatékonyabban dolgozzanak.

Ami a mesterséges intelligencia válaszait vizsgálva szembetűnő, különösen a ChatGPT esetében, hogy a mondatok megfogalmazása sok helyt magyartalan, amely nyilvánvalóan az interneten elérhető külföldi cikkek, adatok, információk fordításából ered. Ennek javulása mindenképpen várható a jövőben, azonban ez rá is mutat annak a veszélyére, hogy nem feltétlenül derül ki (legalábbis a ChatGPT esetében biztosan nem), hogy a válaszok magyar vagy külföldi forrásból erednek-e.

Érzékelhető, hogy a mesterséges intelligencia a lehető legteljesebb körű választ kívánja adni kérdéseinkre, azonban főleg a jogi környezetben és nyelvezetben tekinthető esszenciálisnak, hogy a hazai és külföldi, valamint hatályos és hatálytalan jogszabályok élesen elkülönüljenek, és ezek a felhasználók számára is felismerhetők és egyértelműek legyenek. Itt meg kell jegyezni, hogy a jelen cikk írásakor a ChatGPT utolsó modellfrissítése 2021 szeptemberében történt, így teljes bizonyossággal nem lehet támaszkodni az általa ismert jogszabályokra. Mindezekből adódóan pedig, bár a ChatGPT azt sugallja, hogy az ügyvédek segítségére abban lehet, hogy alkalmazásával könnyebben nyomon követhetők a jogszabályi változások, jelenleg ezt a funkciót biztosan nem tudja betölteni.

A BingAI az adott témat érintő válaszaiban forrásokat is megjelöl. Mindamellett, hogy az esetleges célzott kereséseknél ez kifejezetten hasznos (és talán el is várt) funkció, a felhasználóknak nem kell arra számítaniuk, hogy hasraütés-szerűen találjon ki új jogi normákat.

A ChatGPT szerint alkalmas lehet „jogilag következetes dokumentumok” (sic!) elkészítésére, amely alatt a mesterséges intelligencia valószínűleg nyilatkozatok, szerződések és egyszerűbb okiratok szerkesztését érti. Ez valójában azonban nem is feltétlenül az ügyvédek, hanem az ügyfelek szemszögéből lehet hasznos, például olyan esetekben, amikor nem feltétlenül indokolt ügyvédi segítséget igénybe venni, úgy mint egy egyszerű meghatalmazás elkészítésénél. A ChatGPT tesztelése során ezzel is próbálkoztunk, és földhivatali ügyintézéshez kértük, hogy adjon meghatalmazást úgy, hogy az erre vonatkozó parancs megfogalmazása általános volt, azonban kellően tartalmazta a minimális lényeges információkat is.

A parancs az alábbi szöveg volt:

Írj egy meghatalmazást a földhivatalnak, amiben XX, Lakcím1. szám alatti lakos meghatalmazó meghatalmazza YY, Lakcím2. szám alatti lakos meghatalmazottat, hogy helyette eljárjon a 000 hrsz. alatti ingatlan ügyében, az irattárba betekinthessen, másolatot csinálhasson a dokumentumokról.

A ChatGPT által generált meghatalmazás:

MEGHATALMAZÁS

Alulírott XX, Lakcím1. szám alatti lakos (továbbiakban: meghatalmazó), meghatalmazom YY-t, Lakcím2. szám alatti lakost (továbbiakban: meghatalmazott), hogy a nevemben eljárjon a 000 hrsz. alatti ingatlan ügyében.

A meghatalmazott jogosult arra, hogy az ügyben a földhivatalhoz forduljon, az irattárba betekintést kérjen, valamint másolatot készítsen azokról a dokumentumokról, amelyek az üggyel kapcsolatosak.

Kijelentem, hogy a meghatalmazott az ügyben saját belátása szerint eljárhat, és az általa tett jogi cselekedetek és nyilatkozatok engem kötnek.

A meghatalmazás hatálya az ügy lezárásáig tart.

Bár izgalmas a mesterséges intelligenciával megíratni egy dokumentumot, azonban a dokumentumkészítés a ChatGPT esetében még egyértelműen gyerekcipőben jár, és mivel a meghatalmazás generálásához szükséges információkat így is, úgy is be kell táplálni a felületre, illetve a meghatalmazás szövegezése sem professzionális, jelen időállapotban nem praktikus a használata. Amennyiben ezeket a feladatokat hatékonyabban ellátni képes felületet, beépített mintákat nem kap, vélhetően a továbbiakban is az interneten fellelhető és letölthető dokumentumbiankók alkalmazása lesz a jellemző.

HOGYAN SEGÍTHETI AZ ÜGYFÉLKOMMUNIKÁCIÓT AZ ÜGYVÉD ÉS AZ ÜGYFELEI KÖZÖTT A CHATGPT ÉS A BING AI?

A ChatGPT válasza:

Az ügyfélkommunikáció javítása érdekében az alábbi módon tudom segíteni az ügyvéd és az ügyfél közötti kommunikációt:

Automatizált válaszok: Az ügyfélkommunikáció optimalizálása érdekében automatizált válaszokat kínálhatok az ügyvédek számára, hogy azonnali választ adjanak az ügyfelek kérdéseire vagy problémáira. Ezek a válaszok előre meghatározott sablonokon vagy ügyféltípusokon alapulhatnak, amelyek megkönnyítik az ügyfélszolgálatot és növelik az elégedettséget.

Chatbot: Egy chatbot használatával az ügyvédek és az ügyfelek közötti kommunikáció egyszerűbb és gyorsabb lehet. A chatbot segítségével az ügyfelek azonnali választ kaphatnak a kérdéseikre, valamint az ügyvédeknek lehetősége van automatikusan továbbítani az ügyfelek által beküldött információkat.

Nyelvi támogatás: Mint nyelvi modell, a ChatGPT lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek számára bármilyen nyelven kommunikáljanak az ügyvédekkel. Ez különösen hasznos lehet, ha az ügyfeleknek nincs megfelelő nyelvtudása, és ezért nehézséget jelentene az ügyvédekkel való kommunikáció.

Precíz válaszok: A ChatGPT lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyvédek precíz és pontos válaszokat adjanak az ügyfelek kérdéseire. Az ügyvédek csak meg kell adniuk a kérdést, és a ChatGPT automatikusan előállítja a lehetséges válaszokat, amelyek közül az ügyvéd választ választhat.

Automatizált dokumentumok: Az ügyfelek számára nyújtott dokumentumokat (pl. Szerződések, ajánlatok, stb.) az ügyvéd automatizálhatja, hogy időt takarítson meg, és csökkentse az emberi hibák számát. Az ügyvéd csak megadja az adatokat, és a ChatGPT automatikusan létrehozza a dokumentumot.

Ezek az eszközök együttműködve segíthetnek az ügyvédnek abban, hogy hatékonyabban kommunikáljon az ügyfelekkel, és javítsa az ügyfélélményt.

A Bing AI válasza:

A Bing AI segíthet az ügyvéd és az ügyfél közötti kommunikációban azzal, hogy lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egyszerűen és hatékonyan keressenek információkat az ügyükkel kapcsolatban. A Bing AI képes megérteni az ügyfelek keresési lekérdezéseit és releváns találatokat nyújtani számukra. Az ügyvédek számára a Bing AI használata lehetővé teheti a hatékonyabb és gyorsabb információkeresést az ügyfelekkel kapcsolatos kérdésekben, ami javíthatja az ügyfélélményt és növelheti az ügyfél-elégedettséget.

A Bing AI képes releváns jogi információkat és dokumentumokat keresni, amelyek segíthetnek az ügyvédeknek az ügyfelek kérdéseinek megválaszolásában.  Azonban fontos megjegyezni, hogy a Bing AI csak egy eszköz, amely segíthet az ügyvéd-ügyfél kommunikációban. Az ügyvédeknek továbbra is fontos személyesen is kommunikálniuk az ügyfeleikkel, és biztosítaniuk kell, hogy az ügyfelek megértsék az ügyüket és a jogi folyamatokat. 

Érdekes látni, hogy a ChatGPT és a Bing AI az ügyfélkommunikációt két, teljesen különböző szemszögből vizsgálja meg. A ChatGPT a sablonokon alapuló chatboxok alkalmazásában lát potenciált. Bár ilyenek már eddig is elérhetők voltak, kétségtelen, hogy a működésüket tekintve a mesterséges intelligencia felértékelheti az alkalmazhatóságuk praktikumát. Egyebekben viszont a ChatGPT válaszai a fentebb már kifejtettek szerint túl általánosak, valós megoldásokat nem mutatnak be. Az egyes funkciók, amiket említ, szintén jelen vannak már a piacon, konkrétan pedig nem értelmezhető, hogy a ChatGPT ezeket pontosan hogyan is tudná kiváltani vagy segíteni, míg az automatikus dokumentumkészítésre a fentebb ismertetettek szerint jelenleg nem képes.

A Bing AI keresőmodulként erényét éppen abban látja, hogy segíthet az egyes bonyolult jogi ügyeket, fogalmakat megérteni az ügyfeleknek, ez pedig az ügyvédek számára is egy rendkívül hasznos újdonság lehet. Mindemellett a Bing AI nem is állít olyat, hogy alkalmas lenne az ügyvédek munkáját e tekintetben érdemben helyettesíteni, alkalmazására mindössze eszközként lehet támaszkodni, hiszen ügyvéd és ügyfél kapcsolatában kiemelt jelentőséggel bír a személyes kapcsolattartás, kommunikáció.

Útmutató ügyvédek számára

A téma aktualitását bizonyítja, hogy idén március 31-én az Európai Ügyvédi Kamara Tanácsa (CCBE) és az Európai Jogász Alapítvány (ELF) közösen mutatta be az úgynevezett AI4Lawyers projekt harmadik, egyben utolsó dokumentumát. A kiadvány címe „Útmutatók uniós jogászoknak és ügyvédi irodáknak a mesterséges intelligencia használatához”, ami immár magyar nyelven is elérhető a https://ai4lawyers.eu/ oldalon. Az útmutató kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, hogy az ügyvédek miként használhatják ki a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket, és az azon alapuló eszközök hogyan támogathatják a kis ügyvédi irodák üzleti folyamatait.

A kiadvány lehetőségként nevesíti a mesterséges intelligenciát mint a digitalizációs fejlődés új mérföldkövét, aminek a szerepe a munkafolyamatokba való beépülés során lehet kiemelkedő. Ugyanakkor problémaként jelöli meg azt is, hogy a kisebb ügyvédi irodák költségvetése kevésbé kalkulál az informatikai rendszerek fejlesztésével, szűkebb körben tudnak igénybe venni szakmai segítséget is a témában. Figyelemmel arra, hogy a mesterséges intelligencia szerepvállalása nagyon is valós és a jelenben történő esemény, a kézikönyv útmutatóként kívánja felhívni a figyelmet mind a pozitív, mind pedig az esetleges negatív hatásokra.

Mindezek mellett kockázatként nevesít a dokumentum hét területet, amelyekre mindenképpen szükséges odafigyelniük azoknak, akik a mindennapi munkavégzés során megpróbálkoznak a mesterséges intelligencia alkalmazásával, ezek az alábbiak:

  • felhőalapú informatika – a felhőbe adatot juttatni könnyebb, mint később onnan azt kinyerni, így az ügyvédek kitettsége is nőhet a felhőszolgáltatókkal szemben;
  • átláthatóság és megmagyarázhatóság hiánya – ez kapcsolódik a fent már említett érthetőség és értelmezhetőség kívánalmával, aminek a teszt során a ChatGPT nem minden esetben felelt meg;
  • tanításra használt adatok törékenysége – a mesterséges intelligenciát „be kell tanítani”, amelyből adódóan ha olyan helyzettel találkozik, amivel addig nem, a teljesítménye is romlik;
  • diszkrimináció – ugyancsak a rendszerek tanításához kapcsolódik, így ezzel is számolni lehet többek közt a különböző országokban történő felhasználás során;
  • adatvédelem – az adatokhoz való hozzáférhetőség kérdése egyébként is aktuális téma, de különösen izgalmas specifikusan a mesterséges intelligencia körében. Április elején a ChatGPT-t Olaszországban például betiltották , és adatvédelmi vizsgálat indult az adatvédelmi irányelvek megsértése és a nem megfelelő életkori szűrők alkalmazása miatt. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI a napokban tisztázta magát, így Olaszországban ismét elérhetővé vált a felület;
  • ügyvédi kompetencia  – a kiadvány szerint is az ügyvéd-ügyfél(-bírói) oldalon egyaránt szülság van a személyes jelenlétre, az emberi értelemre, érzékelésre, valamit arra, hogy „az ügyvédek emberi módon megértsék, mire van szükségük az ügyfeleknek, ami gyakran nem is azonos azzal, amit az ügyfelek maguk elmondanak, hogy mire van szükségük”;
  • ügyféltitok  – a felek digitális kommunikációja mindig magában rejti azt a veszélyt, hogy az elhangzott információk esetleg jogosulatlan személy birtokába kerül. A mesterséges intelligencia alkalmazása az ügyvédek és ügyfeleik közötti egyeztetésekben új színteret nyithat, így az adat- és ügyfélvédelem szempontjából biztonságosabb „offline” kommunikáció lehetősége tovább szűkülhet.

Összefoglalás

Jelenleg tehát nem kell attól tartani, hogy a mesterséges intelligencia esetleg elveszi az ügyvédek kenyerét. A jövőt tekintve figyelemmel kell lenni viszont arra, hogy a folyamatos fejlődése és tanulása miatt biztosan egyre többen fognak a mesterséges intelligenciához fordulni és azt alkalmazni. Veszélyt pedig éppen a mesterséges intelligencia alkalmazása, az általa adott válaszokban való vakon bízás jelenthet, ugyanis a fentebb kifejtettek szerint a mesterséges intelligencia keveri a magyar és külföldi forrásokat, nincs tisztában a hatályos jogszabályokkal, és ami kiváltképpen aggályosnak tekinthető, hogy a ChatGPT a tesztelése során számtalanszor talált ki nem létező törvényeket, létező törvények esetében jogszabályi rendelkezéseket, akár önálló számozással is. Ezt egy olyan felhasználó, aki a jog területén jártas, ki tudja szűrni, viszont valószínűsíthetően jogi problémák felgöngyölítésére nem csak jogászok fogják használni a klienseket.

Problémát jelent így viszont az, hogy a felület ingyenessége, gyorsasága és a mesterséges intelligencia által tett ígéretek összessége az ügyfelek előtt elhúzza a mézesmadzagot, ebből adódóan pedig biztosra vehetően gyakoriak lesznek, hogy egyes szerződéseket, bírósági vagy hatósági beadványokat ügyvéd igénybevétele nélkül fognak az emberek megíratni a rendszerrel. Ez pedig abszolút ellentétes hatást fog eredményezni, mint amire sokan számítanának, hiszen így a mesterséges intelligencia a jogvitákat nem lezárni, hanem generálni fogja, ami így ahhoz is vezet, hogy a ezeket a jogi problémákat végső soron a „természetes intelligenciának”, azaz az ügyvédeknek kell kezelniük.

További tartalmak Cikkek

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.