Impresszum

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda, Debrecen

Szolgáltató adatai

  • Szolgáltató neve: Dr. Micskey Ügyvédi Iroda
  • Telefonszám: +36 70 555 66 11
  • E-mail cím: ugyved@micskey.hu
  • Adószám: 19287087-2-09
  • Székhely: 4025 Debrecen, Antall József utca 3. A lépcsőház földszint 4.
  • A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Ügyvédi Kamara
  • Kamarai azonosító: 36065358

Weboldal üzemeltető és fejlesztő

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Micskey Ügyvédi Iroda (KASZ: 36065358) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapon található információk, bejegyzések nem minősülnek ajánlattételnek, ajánlattételre történő felhívásnak vagy konkrét jogi tanácsadásnak, kizárólagos céljuk az, hogy az érdeklődők tájékozódni tudjanak Dr. Micskey Ügyvédi Iroda elérhetőségeiről és szakterületeiről.

Jelen honlap az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK szabályzat figyelembe vételével készült.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzata értelmében az ügyvéd által ellátott ügy és képviselt ügyfél az ügyvédi honlapon nem nevezhető meg.

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.