Jogutódlás

Minden cégvezető életében eljön az a pont, amikor elgondolkodik élete munkásságának átörökítéséről. Irodánk számos alkalommal segített már lefolytatni jogutódlási folyamatokat természetes személyek vonatkozásában is.
Jogutódlás

Minden cégvezető életében eljön az a pont, amikor elgondolkodik élete munkásságának átörökítéséről. Irodánk számos alkalommal segített már lefolytatni jogutódlási folyamatokat természetes személyek vonatkozásában is.

Az öröklési eljárás mekönnyítése és a családi vállalkozás hosszú távú stabilitásának biztosítása

Előfordul, hogy a gyászolók korábban jellemzően családi tragédia bekövetkeztekor próbálnak intézkedni az elhunyt cégének vagyonával kapcsolatban, ami esetenként nagyon megnehezíti az amúgy is fájdalmas öröklési eljárást. Szerencsésebb, hogy ezeket a feladatokat nem egy drámai helyzet kényszeríti ki, hanem az örökhagyó maga készítetti el a végintézkedését, a cégére kiterjedően is.

Családi vállalkozások esetében javasolható külön ún. "családi alkotmány" elkészítése, amely nem klasszikus szerződés, sokkal inkább egy családi szabályrendszer, amely a későbbi vitákat hivatott megelőzni. Egy sikeres cég mögött gyakran egy egész család munkája és egy kiforrott működési mechanizmus áll, amelyek a családi vállalkozást sikeressé tették. Általában a kemény munka, a bizalom és a maximalizmus az, ami a családi alkotmány alapja.

Magánvagyon és cégvagyon különválasztása

Önmagában a magánvagyon kezelése sem egyszerű feladat, azonban a cégek és az ingatlanok utódlási folyamata még inkább összetettebbek, így a nem megfelelően előkészített öröklés akár hosszútávon is negatív következményeket jelenthet az örökösökre nézve. Ha minden vagyon a családfő nevén van, ő pedig váratlanul elhalálozik anélkül, hogy még életében rendelkezett volna örökségéről, a hagyatéki eljárás akár évekig is elhúzódhat. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a család életben maradt tagjai nem férhetnek hozzá a vagyonhoz, amely akár likviditási problémákat is okozhat számukra, amely többlet érzelmi terhet is jelent a gyász időszakában.

Érdemes említést tenni a házastársak kapcsolatáról is, amely esetben sokan hihetik azt, hogy a házastársi vagyon védelme, annak megosztása is megilleti őket. Abban az esetben viszont, ha az öröklés nincs kellőképpen előkészítve, a hagyatéki eljárás igen kellemetlen meglepetést okozhat.

Végintézkedés esetében

Ha az örökhagyó után maradt végintézkedés, az öröklés rendjét ez fogja meghatározni. Az örökhagyó bárkit szabadon megnevezhet a végrendeletében örökösévé, amelynek érvényességéhez a Ptk. külön formai és tartalmi előírásokat támaszt. Az örökhagyó végintézkedésében, így végrendeletében is meghatározhatja az öröklés rendjét akár az egész vagyonára, akár pedig egy vagy több meghatározott vagyontárgyra kiterjedően.

Milyen jogutódlási ügyekben tudunk segíteni?

  • Öröklési ügyek: Öröklési folyamat kezelésében, ideértve a végintézkedések (pl. végrendelet) érvényesítését, az örökhagyó vagyonának felosztását, az öröklési jogok érvényesítését és az öröklési adóval kapcsolatos ügyeket.
  • Hagyatéki ügyek: Hagyatékkezelő kinevezésében és a hagyatéki eljárás lebonyolításában. Ez magában foglalja a hagyaték vagyonának becslését, a hagyatékjogosultak azonosítását, az adózási kérdések kezelését és a hagyatéki viták rendezését.
  • Ajándékozási ügyek: Az ajándékozásra vonatkozó jogi kérdésekben, beleértve az ajándékozási szerződések elkészítését és érvényesítését, az adózási következményeket és a megfelelő dokumentáció készítését.
  • Cégjogi átadás és öröklés: Ha egy vállalkozás átadásra vagy öröklésre kerül, egy ügyvéd segíthet a szükséges jogi lépésekben, beleértve a cégbírósági bejegyzések módosítását, az üzleti szerződések felülvizsgálatát és módosítását, valamint a tulajdonjogok és vállalati struktúrák átadását.
  • Ingatlanok öröklése és átruházása: Ingatlanok öröklésével vagy átruházásával kapcsolatos ügyekben, beleértve a tulajdoni jogok érvényesítését, az ingatlan adásvételi szerződések elkészítését és a szükséges jogi dokumentáció előkészítését.

További öröklés és hagyatékmenedzsment szakterületünkről itt találhat információkat.

Amennyiben kérdése adódik, vagy valamely fenti szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, várjuk szíves jelentkezését!

További tartalmak Vállalkozásoknak

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.