Védjegy- és szerzői jog

végjegybejelentés, felhasználási szerződés, ügyvédi tanácsadás
Védjegy- és szerzői jog

Az üzleti világban való előrehaladás és a versenyelőny megszerzése érdekében fontos lépéseket tenni a vállalkozás nevének és arculatának védelmében. Az egyik hatékony módszer a védjegyoltalom igénybevétele, amely nemcsak megőrzi a vállalkozás egyediségét, de kiemelkedést is biztosít a versenytársak között. Debreceni ügyvédi irodánk szakértő jogi tanácsadással áll rendelkezésre a védjegy bejelentés során. Szívesen segítünk a bejelentési eljárás teljes körű kezelésében, valamint a védjegyoltalom fenntartásához kapcsolódó jogi ügyek hatékony kezelésében is. 

Szerzői jog

A szerzői jog a szellemi alkotások jogának egyik részterülete, amely - a szellemi alkotás ösztönzése céljából - védelemben részesíti az irodalmi, tudományos, művészeti alkotásokat, valamint a felhasználásukhoz kapcsolódó teljesítményeket. A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg.

Napjainkban, a technológiai fejlődés következtében azonban egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve a szerzők művei, alkotásai, egyre több lehetőség adódik arra, hogy sérüljön a szerzői joguk, így irodánk célja azok minél szélesebb védelme és a szerzők jogainak megfelelő biztosítása.

Szerzői joggal védett alkotások lehetnek többek között a következők:
 • irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
 • nyilvánosan tartott beszéd,
 • számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
 • színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
 • a zenemű,
 • rádió- és a televíziójáték,
 • a filmalkotás és más audiovizuális mű,
 • rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
 • a fotóművészeti alkotás,
 • térképmű és más térképészeti alkotás,
 • az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
 • a műszaki létesítmény terve,
 • az ipari tervezőművészeti alkotás és annak terve
 • jelmez, a díszlet és azok terve,
 • az ipari tervezőművészeti alkotás,
 • a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.

A szerzői jog akkor illeti meg Önt, ha: Ön alkotta meg a művet, vagy más szerző művét úgy dolgozta át, dolgozta fel vagy fordította le, hogy fennáll az átdogozott, feldolgozott vagy lefordított mű egyéni és eredeti jellege.

Milyen szerzői joggal kapcsolatos ügyekben tudunk segíteni?

 • a szerzői joggal védett alkotások felhasználásával és védelmével kapcsolatos jogi tanácsadás,
 • felhasználási szerződések készítése,
 • szerzői jogi jogsértésekhez kapcsolódó tanácsadás,
 • jogi képviselet.

Védjegyjog

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, megkülönböztetésére szolgáló jogi oltalom, egy olyan megjelölés (amely lehet többek közt: szó, szóösszetétel, jelmondat, logó, ábra stb.) amely következtében a bejelentő termékei, szolgáltatásai beazonosíthatóvá és más termékektől, szolgáltatásoktól megkülönböztethetővé válnak.

A védjegyoltalom kiemelkedő szerepet játszik a piaci versenyben, marketingben, ugyanis elősegíti a fogyasztók megfelelő tájékoztatását, a vállalkozások egyediségét, különlegességét és népszerűségét.

Oltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet.

A nemzeti védjegyoltalom lajstromozással, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához történő védjegybejelentési eljárás útján, a bejelentés napjára visszaható hatállyal keletkezik és a bejelentéstől számított 10 évig tart, amely időtartam meghosszabbítható.

Létezik nemzeti, nemzetközi és európai uniós védjegy oltalom, utóbbiak nem csak hazánkban, hanem más államokban is védelmet biztosít. A nemzetközi védjegy „A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás” alapján már több mint 120 állam által aláírásra került.

A védjegybejelentés illetékes hatóságokhoz történő benyújtása ügyvédi feladat lehet. 

Milyen védjeggyel kapcsolatos ügyekben tudunk segíteni?

 • tanácsadás a védjegy típusának meghatározásával, annak megjelenési formájával kapcsolatosan,
 • segítség nyújtása az áruk és szolgáltatások jegyzékének megállapításához,
 • a védjegybejelentés elkészítése és benyújtása,
 • kapcsolattartás az illetékes hivatallal,
 • jogi képviselet ellátása.
Segíthetünk védjegy vagy szerzői joggal kapcsolatos ügyekben? Várjuk szíves jelentkezését!

További tartalmak Szakterületek

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.