Sportjog

sportszervezetek, sportolók képviselete, sportjogi tanácsadás
Sportjog

Ügyvédeink mélyreható sportjogi ismeretei és tapasztalatai révén sportszervezetek és sportolók részére biztosítunk megbízható jogi hátteret. A sportjogi ismereteinken felül a sport szeretete és gyakorlása is összeköti csapatunkat a sport területével, sportolók és játékvezetői képesítéssel rendelkező kolléga is erősíti irodánkat.

A versenysport jogi szabályozásának sokrétűsége 

A versenysport mögött kiterjedt, speciális jogi szabályozás húzódik meg, ennek kialakulásának oka a versenysportnak a kiemelkedő gazdasági szerepe, valamint természetesen a média jelenléte. A sportjogi szabályozás számos jogág – különösen a polgári jog, adatvédelmi jog, büntetőjog, közigazgatási jog és munkajog – összefonódásával jellemezhető. Kijelenthetjük, hogy sajátos jogállással bírnak a sportszövetségek, sportszervezetek, sport akadémiák, a sportvezetők, az edzők és a sportolók – annak amatőr vagy hivatásos sportoló minőségétől függően – egyaránt.

Lényeges, hogy mivel a sportszervezetek sportvállalkozási és sportegyesületi formában működhetnek, a gazdasági társaságok cégjogi kérdésein túl elengedhetetlen a civil szervezetek működésével, szervezetével, nyilvántartásával kapcsolatos jogterület beható ismerete is. Ezen felül pedig a sportakadémiák kifejezetten specifikus jogi szabályozással bírnak, amelyek többek között az államháztartás működését is érintik.

A sportszervezetek gdpr kihívásai

Napjainkban a sportszervezetek tevékenységének egyik legmeghatározóbb részévé vált a GDPR és más adatvédelmi szabályok betartásának biztosítása. A sportszervezetek a sportolók személyes adatainak millióit kezelik, amelyek jelentős része egészségügyi, sportdiagnosztikai és biometrikus adat, így a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozik. Ezek felmérése és a jogszerű adatkezelés feltételinek megteremtése szintén elengedhetetlen a sport világában.  

Ügyvédi irodánk sportjogi szakértelme nem csak a vonatkozó jogszabályok ismeretéből adódik. Hosszútávú, stratégiai együttműködések, valamint eseti megbízások révén partnereink között tudhatunk számos sportvállalkozást, sportegyesületet, sportakadémiát, sportszövetséget, valamint aktív és visszavonult sportolót is. Mindezeknek köszönhetően ügyvédi irodánk részletes jog-, játék- és versenyszabályi ismeretekkel rendelkezik több sportág területén is.

Milyen sportjogi ügyekben tudunk segíteni?

  • jogi tanácsadás a sporttörvénnyel, azzal kapcsolatos kormány- és egyéb rendeletekkel, játék- és versenyszabályokkal összefüggésben felmerülő kérdések körében;
  • vonatkozó adójogi szabályok ismertetése, társasági adó kedvezmény, TAO, állami támogatás körében felmerülő kérdések megválaszolása;
  • sportszervezetek, sportakadémiák, sportolók képviselete megyei, országos és nemzetközi sportszövetségek, sportági szakszövetségek előtt;
  • adatkezelési és adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátása, sportszervezetek mint adatkezelők és sportolók mint érintettek adatvédelmi képviselete;
  • hazai és nemzetközi sportügyek, sportfegyelmi ügyek intézése;
  • sportvállalkozások, sportegyesületek, alapítványok alapításával, bejegyzésével, változásbejegyzésével kapcsolatos okiratainak elkészítése;
  • munkajogi tanácsadás és képviselet ellátására;
  • sportszerződések, sportlétesítmény működtetésére, használatára irányuló szerződések, valamint reklám, marketing, szponzorálási, arculat-átviteli szerződések szerkesztése, véleményezése;
  • sportszervezetek, sportolók képviselete, hazai és nemzetközi sportügyek, sportfegyelmi ügyek intézése.

Segíthetünk sportszervezetének jogi ügyek lefolytatásában? Várjuk szíves jelentkezését!

További tartalmak Szakterületek

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.