GDPR tanácsadás, adatvédelmi tisztviselő biztosítása

adatvédelmi kérdésekben jogi tanácsadás és DPO biztosítás vállalkozásoknak
GDPR tanácsadás, adatvédelmi tisztviselő biztosítása

Mi az a gdpr és mire jó?

A GDPR a General Data Protection Regulation kezdőbetűiből képzett mozaikszó, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, azaz a GDPR 2018. május 25-étől kezdődően kötelezően és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, így Magyarországon is. Az összes hazai adatkezelő és adatfeldolgozó részére szigorú követelményeket állít fel a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Miért jó, ha bevezetjük egy cég mindnennapi életébe?
 • Egyrészt, mert kötelező,
 • másrészt a bírságok elkerülése,
 • megbízhatóság növelése és
 • dolgozói elégedettség növelése érdekében.

Sok esetben riogatják az adatkezelőket, adatfeldolgozókat a GDPR-ban maximális bírságként meghatározott 20 millió eurós bírság rémével. Tény, hogy a rendelet szerint ez a felügyeleti hatóság által kiszabható bírság felső határa, de ez a tudatosan eljáró (GDPR-ra odafigyelő) átlagos hazai adatkezelőket, adatfeldolgozókat kevésbé fenyegeti. Viszont egy 30 milliós (Adatvédelmi bírság egy szépségszalonnak, kamerás megfigyelés miatt) vagy 80 milliós bírság (Adatvédelmi bírság postai úton érkezett szűrővizsgálati felhívás miatt) már nem számít kirívónak hazai viszonylatban sem. 

Ezért feltétlenül javasolt az adatvédelmi teendőket mielőbb elvégezni, ugyanis a jogsértések fennállása esetén a figyelmeztetésen és a bírság kiszabásán túl is további hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása merülhet fel. Idetartozik többek között a jogsértéssel érintett természetes személyek (pl. munkavállalók) kártérítési, sérelemdíj iránti követelése, amely adott esetben legalább olyan súlyos lehet, mint a bírság!

Minden vállalkozásoknak szükséges felmérni a saját adatkezelési folyamatait. Ezt véghez vihetik saját maguk, alkalmazhatnak DPO tisztviselőt, vagy felkérhetnek egy külsős szakembert is, mint például az ügyvédi irodánk. 

Milyen adatvédelmi szolgáltatásokat tudunk nyújtani?

 • Teljes körű adatvédelmi GDPR felmérést, 
 • GDPR-megfelelésre való felkészítést, végrehajtást,
 • egyes adatkezelési kérdések tisztázását,
 • adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítását,
 • adatvédelmi incidensek bejelentését,
 • ügyfélszerzéshez kapcsolódó (hírlevél, weboldal, űrlapkitöltés, üzenetküldés) adatvédelmi kérdések megválaszolását.

Mikor kötelező adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer, DPO) biztosítása?

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) az a személy, aki segíti az adatkezelőt és az adatfeldolgozót a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben, feladatokban. Egyfajta kontrollt jelent a szervezetek számára, valamint tanácsadó és érintetti jogvédelmet biztosító funkcióval is rendelkezik.

Milyen esetekben szükséges biztosítani?
 • Amikor az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat, vagy 
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

Ügyfélszerzéshez kapcsolódó adatvédelmi kérdések

A vállalkozások számára a megfelelő reklám jogi felkészültség biztos alapokat nyújt, mellyel bátran építheti ügyfélkörét online és offline módszerekkel egyaránt. Egész adatbázisok válnak használhatatlanná, ha nem a megfelelő módszerrel kérik el a hírlevére feliratkozók e-mail címét, rengeteg befektetett idő és energia mehet kárba.

Adatvédelmi munkánk során egyre gyakrabban találkozunk ügyfeleink marketing tevékenységének jogi szempontú véleményezésével. Többek között megválaszoljuk, az alább felmerülő kérdéseket.

 • Milyen esetekben lehet hozzájárulás nélkül üzenetet küldeni?
 • Miként lehet közvetlen hírlevelet vagy más üzentet küldeni a címzettnek e-mailen, Messengeren vagy Viberen?  
 • Lehet-e kosárelhagyó e-mail üzenetet küldeni?
 • Szerepelhet-e a rendelés státuszáról szóló értesítésben reklám, ha igen milyen módon?

További információt adatvédelmi szakterületünkről itt találhat.

Segíthetünk GDPR-hoz kapcsolódó jogi kérdésekben? Várjuk hívását!

További tartalmak Vállalkozásoknak

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.