Civil szervezetek, közhasznú szervezetek

Civil szervezetek, közhasznú szervezetek

Mai társadalmunkban mindennapos és üdvözlendő, hogy valamely nemes cél érdekében, a közjó szolgálatában kívánnak valamilyen erre alkalmas, nonprofit jellegű szervezetet – főként alapítványt, egyesületet, nonprofit gazdasági társaságot – létesíteni, működtetni, vagy akár a létező szervezetüket közhasznú jogállással felruházni. Mivel ez a terület is számos buktatóval, nehézséggel és kérdéssel terhelt, a legtöbb esetben itt sem mellőzhető a professzionális ügyvédi közreműködés.

Civil szervezetek jogi kérdései

Mi a lényegi különbség egy közhasznú és nem közszhasznú civil szervezet között? Milyen többlet kötelezettségekkel és milyen kedvezményekkel jár a köszhasznú jogállás? Mik a feltételei "a személyi jövedelemi adó 1%-ainak" gyűjtéséhez, vagy milyen szervezeti felépítéssel és működési struktúrával lehetséges és érdemes felépíteni egy egyesületet vagy egy alapítványt.

Sajnos az egyszerű jogi szabályozás fogalma nem erre a területre érvényes. Ügyvédi irodánk viszont már nagy tapasztalattal rendelkezik a fenti kérdések megválaszolásában, civil szervezetek alapításával és változásbejegyzésével kapcsolatos eljárásokban, amely magában foglalja – az ügyfelek által kívánt és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal – az okiratszerkesztést és az illetékes nyilvántartó bíróság előtti jogi képviselet ellátását, valamint a jogi tanácsadást, szükség esetén – a civil szervezet döntéshozó vagy más szervének ülésén történő ügyvédi részvételt.

Ügyvédi irodánk az alapítandó és a már létező civil, valamint más szervezetek számára is stabil jogi hátteret biztosít annak érdekében, hogy azok működése mindenben megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Jelentős számú civil szervezetet tudhatunk ügyfeleink között országos szinten.

Milyen civil szervezetekkel kapcsolatos ügyekben tudunk segíteni?

  • civil szervezetek, egyesületek, szövetségek, sportegyesületek, sportszövetségek, köztestületek alapítása, kapcsolódó okiratok (alapszabály, belső szabályzatok, közgyűlési és elnökségi, ügyvezetői, felügyelő szervi határozatok, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, tagjegyzék, meghívó stb.) elkészítése, módosítása;
  • alapítványok, közalapítványok alapítása, valamint az ezekhez kapcsolódó okiratok (alapító okirat, belső szabályzatok, alapítói és kuratóriumi, felügyelő szervi határozatok, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, meghívó) elkészítése, módosítása;
  • közhasznúsági jogállás megszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadás, ehhez szükséges okiratok szerkesztése, közhasznú szervezetekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, közhasznú szervezetek képviselete;
  • civil szervezetek, köszhasznú szervezetek működésével kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, ügyintézés;
  • köznevelési intézmények működésével kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, ügyintézés;
  • törvényességi felügyeleti eljárásokban a civil szervezetek, tisztségviselők képviselete.
Segíthetünk egyesületének, civil szervezetének jogi ügyeiben? Várjuk szíves jelentkezését!

További tartalmak Szakterületek

Készséggel állunk rendelkezésére! Segíthetünk valamiben?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.