Jogi tevékenységek

Jogi képvislet, pereskedés, vitarendezés, okiratszerkesztés
Jogi tevékenységek

Pereskedés, vitarendezés

Az esetek többségében az ügyfeleink érdeke éppen a hosszadalmas és költséges peres procedúrák elkerülése. Ügyvédi irodánk mindezt hatékonyan segíti elő és támogatja, jogi szakértelmével, vitakrendezési tapasztalatával. Tevékenységünket ezért azzal kezdjük, hogy a ránk bízott ügyet teljeskörűen felmérjük, azt minden aspektusból megvizsgáljuk, átvilágítjuk. Ezután megkeressük és bemutatjuk az összes olyan lehetőséget, megoldást, amely alkalmazásával a perek, jogviták megelőzhetők, elkerülhetők, vagy amennyiben már kialakult a vitás helyzet, az peren kívül rendezhető.

Előfordulhat természetesen, hogy nincs más út, mint hogy az ügy eldöntését a bíróságra, a választottbíróságra, a hatóságra vagy más fórumra bízzuk. Ilyenkor ügyvédi irodánk az eljárásbeli képviselet legmagasabb fokú ellátásával érvényesíti megbízója érdekeit. Ennek során, a kedvező döntés érdekében, az eljárásban és a tárgyalásokon személyesen képviseljük ügyfeleinket, nyilatkozatokat teszünk, beadványokat szerkesztünk és terjesztünk elő, illetve feltárjuk és megtesszük a szükséges eljárási cselekményeket intézkedéseket. 

Széleskörű ismerettel és tapasztalattal rendelkezünk a jogviták rendezésében, ügyfelek képviseletében mind polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási területeken. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét hazai, európai bíróságok, választottbíróságok, valamint a joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, felügyeleti szervek, sportszövetségek és más szervezetek, testületek előtt is.

Irodánk leglényegesebb tevékenységei a vitarendezésekben:

 • a konzultációk és az adatok, iratok áttanulmányozása eredményeként feltárja a lehetőségeket, tanácsadást nyújt,
 • teljes körű képviseletet lát el a jogi eljárásokban, valamint a mediáció, egyezségi tárgyalás, peren kívüli egyeztetés során is,
 • elkészíti a szükséges okiratokat, beadványokat, perfelvételi iratokat (keresetlevelet, írásbeli ellenkérelmet, viszontkeresetet, beszámítást, válasziratot, viszontválaszt),
 • kapcsolatot tart az eljáró bírósággal, más szervvel, az ellenérdekű fél képviselőjével.

Bizalommal fordulhat hozzánk többek között az alábbi pertípusok, nemperes eljárások esetén:

 • társasági jogi és kereskedelmi jogi,
 • kötelmi jogi, dologi jogi (tulajdoni, birtokvédelmi),
 • munkaügyi,
 • szerződésszegésből eredő igényekkel kapcsolatos,
 • kártérítési,
 • családjogi,
 • öröklési jogi,
 • versenyjogi,
 • építőipari, kivitelezési,
 • adójogi, közbeszerzési
 • biztosítási,
 • környezetvédelmi,
 • személyiség jogi,
 • szerzői jogi,
 • hatósági határozatokkal, végzésekkel, hatósági intézkedésekkel, önkormányzati képviselő-testületi döntésekkel, önkormányzati szervek által hozott döntésekkel kapcsolatos perek.
 • Felszámolási, vagyonrendezési, nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési, törvényességi felügyeleti, csődeljárások.

Dr. Micskey Ügyvédi Iroda I Debrecen Jogi tanácsadásra van szüksége?

Mi meghallgatjuk a problémáját, majd ismertetjük a megoldás irányát és az együttműködés kereteit.