Dr. Micskey Ügyvédi Iroda

Dr. Micskey István | ügyvéd, LL.M., bank szakjogász

Telefon

+36 70 555 6611

– cégjog (gazdasági társaságok, fióktelepek, közvetlen kereskedelmi képviseletek, más cégek alapításával, létesítő okirat módosításával, átalakulásával, megszűnésével, végelszámolásával kapcsolatos okiratszerkesztés, társasági szerződések, alapító okiratok, ügyrendek, belső szabályzatok készítése, jogi tanácsadás),

– offshore társaságok alapítása, ügyintézése,

– társaságok teljes körű jogi és számviteli átvilágítása,

– nonprofit gazdasági társaságok alapítása, képviselete, közhasznúsági jogállás megszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadás, ehhez szükséges okiratok szerkesztése, közhasznú szervezetekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, közhasznú szervezetek képviselete,

– csődeljárás, illetve azzal kapcsolatos tanácsadás, teljes körű ügyintézés (csődeljárási kérelem, egyezségi ajánlat, a fizetőképességet helyreállító program, csődegyezségi megállapodás készítése, kapcsolattartás a hitelezőkkel, a vagyonfelügyelővel stb.),

– felszámolási eljárás, illetve azzal kapcsolatos tanácsadás, teljes körű ügyintézés hitelezői vagy adósi oldalon is (felszámolási kérelem, egyezségi ajánlat, a fizetőképességet helyreállító program, felszámolási egyezségi megállapodás készítése, kapcsolattartás a hitelezőkkel, a felszámolóval, adóssal stb.),

– törvényességi felügyeleti eljárásokban a társaságok, tisztségviselők képviselete,

– felügyelőbizottsági tagság, ezzel kapcsolatos ügyek intézése (felügyelőbizottsági ügyrend és egyéb iratok készítése, ülések összehívása, tartása, a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó ügyek intézése),

– társaságok jogi ügyeinek, állandó megbízás során teljes körű ellátása