Dr. Micskey Ügyvédi Iroda

Dr. Micskey István | ügyvéd, LL.M., bank szakjogász

Telefon

+36 70 555 6611

– öröklési jog:

 • végrendeletek, egyéb végintézkedések, öröklési szerződés szerkesztése, letétbe helyezése,
 • hagyatéki eljárások teljes körű ügyintézése,

– kártérítési jog:

 • kártérítés, baleseti járadék, sérelemdíj érvényesítésére irányuló eljárások teljes körű intézése,
 • biztosítási eljárások, biztosítóval szemben peres, peren kívüli és nemperes eljárások teljes körű ügyintézése,

– követeléskezelés:

 • peren kívüli, peres, nemperes, felszámolási eljárások intézése,
 • végrehajtási eljárások lefolytatása, követelések behajtása,

– közigazgatási jog:

 • közigazgatási hatósági eljárásokban képviselet, első- és másodfokú közigazgatási hatósági határozatok megtámadása, ideértve többek között a NAV, MVH, kormányhivatalok, járási hivatalok eljárásait, határozatait,
 • peren kívüli, peres, nemperes, felszámolási eljárások intézése,
 • végrehajtási eljárások lefolytatása, követelések behajtása,

– bankjog:

 • bankkölcsön, lízing, faktoring, vételi jogot alapító, biztosítéki engedményezési, óvadék és zálogszerződések véleményezése,
 • pénzügyi vállalkozások pénzügyi tevékenységének módosítása iránti eljárás az MNB előtt,

– kereskedelmi jog, reklámjog:

 • reklámszerződések, szponzorálási szerkesztése,
 • reklámfelületek értékesítésével kapcsolatos jogi tanácsadás,
 • webshop üzemeltetéssel kapcsolatos okiratok szerkesztése,
 • ászf, adatvédelmi nyilatkozat, szabályzatok szerkesztése,

– támogatások, pályázatok joga:

 • visszatérítendő és vissza nem térítendő fejlesztési támogatási szerződések véleményezése,
 • a támogatás részleges vagy teljes visszavonásával, visszakövetelésével, a projektek ellenőrzésével, utóellenőrzésével kapcsolatos, illetve szabálytalansági eljárások intézése,
 • pályázatírással, pályázatíró társaságokkal kapcsolatos ügyintézés,

– gazdasági büntetőjog:

 • egyes gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos védői képviselet,
 • sértetti képviselet