Dr. Micskey Ügyvédi Iroda

Dr. Micskey István | ügyvéd, LL.M., bank szakjogász

Telefon

+36 70 555 6611

– adásvételi, ajándékozási, csere és bérleti szerződések szerkesztése a magán- és az üzleti szektorban,

– társasház, irodaház építési projektekkel kapcsolatos jogi ügyintézés, építési jogi eljárások lefolytatása (társasház alapító okiratok, SZMSZ-ek, tervezési, vállalkozási, beruházási, műszaki-ellenőri megbízási szerződések, projektfinanszírozási, bankhitel szerződések stb. szerkesztése, összehangolása, illetve véleményezése, az ebből eredő vitás ügyek peren kívüli és peres intézése),

– termőföld adásvételi, birtokösszevonási célú földcsere és ajándékozási, valamint haszonbérleti szerződések, ajánlatok, közzétételi kérelmek, elővásárlásra jogosulti elfogadó és egyéb nyilatkozatok készítése, ügyintézése, árverési eljárásokon eljárás, NFA-szerződések véleményezése, peres és peren kívüli ügyintézése,

– kisajátítási eljárások peres és peren kívüli ügyintézése,

– üzleti és önkormányzati vagyonkezeléssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ingatlanügyletek, eljárások teljes körű lefolytatása, koordinálása, vagyonkezelési szerződések készítése, véleményezése,

– dologi jogi ügyek intézése (tulajdonjogi, közös tulajdon megszüntetése iránti, társasházi, használati jogi, szolgalmi jogi, ingatlan-nyilvántartási, elbirtoklási ügyekben okiratszerkesztés, peren kívüli, peres ügyintézés, lakás kiürítési perek, birtokperek stb.)