Dr. Micskey Ügyvédi Iroda

Dr. Micskey István | ügyvéd, LL.M., bank szakjogász

Telefon

+36 70 555 6611

munkaszerződések, közalkalmazottai és köztisztviselői szerződések tájékoztatók, munkaköri leírások, leltárfelelősségi megállapodások, kollektív szerződések, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, titoktartási nyilatkozatok, felmondások szerkesztése, véleményezése,

munkáltatók által alkalmazott munkaügyi rendszerek, gyakorlatok teljes körű átvilágítása, véleményezése,

munkaügyi perek vitele, munkáltatók, munkavállalók, közalkalmazottak, köztisztviselők jogi képviselete