Dr. Micskey Ügyvédi Iroda

Dr. Micskey István | ügyvéd, LL.M., bank szakjogász

Telefon

+36 70 555 6611

– egyesületek, szövetségek, köztestületek alapítása, alapszabály, belső szabályzatok, közgyűlési, elnökségi határozatok, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, tagjegyzék, meghívó stb. készítése, módosítása,

– alapítványok alapítása, alapító okirat, belső szabályzatok, alapítói, kuratóriumi határozatok, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, tagjegyzék, meghívó stb. készítése, módosítása,

– köznevelési intézmények működésével kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, ügyintézés,

– közhasznúsági jogállás megszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadás, ehhez szükséges okiratok szerkesztése, közhasznú szervezetekkel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés, közhasznú szervezetek képviselete,

– törvényességi felügyeleti eljárásokban a civil szervezetek, tisztségviselők képviselete