Dr. Micskey István Ügyvéd Irodája

Dr. Micskey István | ügyvéd, LL.M., bank szakjogász

Telefon

+36 30 228 5632

munkaszerződések, közalkalmazottai és köztisztviselői szerződések tájékoztatók, munkaköri leírások, leltárfelelősségi megállapodások, kollektív szerződések, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, titoktartási nyilatkozatok, felmondások szerkesztése, véleményezése,

munkáltatók által alkalmazott munkaügyi rendszerek, gyakorlatok teljes körű átvilágítása, véleményezése,

munkaügyi perek vitele, munkáltatók, munkavállalók, közalkalmazottak, köztisztviselők jogi képviselete